چطورسنگ درمان میکند

۲۸ بهمن ۱۳۸۹ ۰۸:۲۹:۲۹ ق.ظ

چطور سنگ درمان میکند:

یا من اسمهُ دوا وذکرهُ شفا

در سنگ به اذن پروردگار شعور وآگاهی نهفته شده است که آنرا پخش میکند

شعور از جنس جسم نیست ولی برجسم مستولی است ولدا روی جسم تأثیر میگدارد آگاهی مربوط به روه است نه جسم . دراطراف بدن انسان هاله ای از نورفرا گرفته که در آن شعور وآگاهی مستتر است واین شعور وآگاهی توسط مرکز روحی وماورائی که روی کالبد جسمی ما سوارشده وبرکالبد بدن تسلط دارد مرکز دریافت وپخش شعور وآگاهی از هستی به بدن ما میباشد که 0005 سال پیش در چین وژاپن و 0001سال پیش در ایران توسط ابن سینا و از 005 سال پیش در هندوانگلیس وآمریکاواروپا واسترالیا وافریقا کشف شد.

 

 

این مراکز دریافت آگاهی که به جوارح اطراف خود شعورالقاء میکنند چاکرا نام دارند

 

 

دانش عظیم درمان سنگ توسط دانشمندان ایرانی ازجمله ابن سینا اینگونه کشف شد که سنگ علاوه بر انرژی ازخود شعور وآگاهی صاتع میکند وازبرخورد این شعوربامراکز دریافت شعوریعنی چاکرا چاکرا فعال شده وجوارح اطراف خودرادرمان نموده و روی حالات روحی روانی واحساسی فرد تأثیر میگذارد.

 

 

کشفات ابن سینا:

ابن سینا شاقولی ازکریستال کوارتز بشکل منشور داشته که آنرا دربالای هفت چاکرای بدن نگه می داشته وازطریق چرخش آن به محل ونوع بیماری پی میبرده در ذیل اشاره ای به این هفت چاکرا وسنگهای مروط به هر چاکرا میکنیم :

 سنگ جواهر مرتبط با چاکرای 1: لعل قرمز، نارسنگ، کوارتز دودی، تورمالین سیاه، هماتیت، ژاسب قرمز، ابسیدین، یاقوت

 

     

 

سنگ جواهر مرتبط با چاکرای 2: عقیق قرمز، چشم ببر، عقیق، کارنلین، اپال، ژاسب نارنجی.

سنگ جواهر مرتبط با چاکرای: 3 سیترین، عنبر، زبرجد طلا یی، توپاز، چشم ببر.

سنگ جواهر مرتبط با چاکرای4: سنگ دلربا، زمرد سبز روشن ، دیوپتاز، کنزیت، مالاکیت، یشم، کلسیت سبز، دیوپتاز، کوارتز صورتی، کنزیت، کلسیت صورتی، مرمر صورتی.


سنگ جواهر مرتبط با چاکرای 5: فیروزه، زمرد کبود،بریل سبز آبی، چریسوکولا، آزوریت، سودالیت آمازونیت، کیانیت، آکوامارین، لاجورد.

سنگ جواهر مرتبط با چاکرای 6: لاجورد، یاقوت کبود، سودالیت، سلنیت یا سنگ گچ، کیانیت، آزوریت، سوگولیت، فلوریت، آمتیست.

سنگ جواهر مرتبط با چاکرای 7: کوارتز شفاف، روتیل کوارتز، آمتیست، یاقوت ارغوانی، یولیت، سوگولیت، تانزانیت، الماس.

 

شناخت  بیماری و درمان بتوسط دانش چاکراشناسی ابن سینا:

مشکلات مربوط به بدن مادرواقع مشکلات مربوط به چاکراهای ما است ،باید از ابن سینا یاد بگیریم که اگرچاکرا فعال نباشد چه بیماری هائی حاصل میشود واگر خوب کارکند ازچه بیماری هائی پیشگیری میشود

در اینجا من بیماری های مربوط به هر قسمت بدن را با ذکر نام چاکرای مربوط به آن چاکرا مورد برسی قرار خواهم داد و ارتباط آنها را با  با چاکرای مربوط به آن عضو بیان میکنم تا پزشکان عزیز این آب خواک بتوانند علم فراموش شده ابن سینا را در مملکتی که عدهای با جهل با آن می جنگند را زنده کنند .فقط باید به یاد داشته باشید که ممکن است  هر بیماری مربوط به چند چاکرا بشود .باید  توجهداشت که تحت تاثیر قرار دادن چاکرا به وسیله رنگ چاکرا کمک زیادی به شما خواهد کرد تا به علت بیماری وعلت درمان وسنگ مربوط به درمان هر فرد را پیدا کنید در ذیل به طور اجمال به کم کاری وبدکاری چاکرا های هفتگانه اشاره میکنیم که اگر هریک از این هفت چاکرا کارنکند چه بیماری هائی میتواند فرد را تهدید کند:

اگر چاکرای  یک خوب کار نکند امراض ذیل میتواند فردرا تهدیدکند :
اندوه،محرومیت،ترس از طرد شدن،ترس از شکست،ترس از فقدان،ترس نموی،بی تفوتی،بی هویتی،بی امیدی،احساس گناه،ترس از تاریکی،بی علاقگی،شک و تردید،کم جراتی،یاس،افسردگی،بد بینی،علاقه وافر،خود شیفتگی،کناره گیری،احساس قربانی شدن،نا مطمئن بودن،ضربه جسمی و روحی،کم رویی،شرم و حیا،بی حسی،حقارت،خود کم بینی،وحشت،افسوس خوردن،اضافه وزن،فشار خون پایین،انباشتگی منفی،کم خونی،خستگی،یائسگی میتواند فردرا تهدیدکند.

 اگر چاکرای دو خوب کار نکند امراض ذیل میتواند فردرا تهدیدکند :
ترس از رها شدن،ترس از طرد شدن،ترس از مرگ،ترس نموی،رشک،خشونت،نفرت،طعنه امیزی،بی استدلالی،خشم،بد بینی،وسواس،شکوه،انتقام،ازردگی،تنهایی،نا مطمئن بودن،سوئظن،حسادت،عصبی بودن،احساس تملک،هراس،احساس تعقیب،کابوس های شبانه،فراموش کاری،پروستات،مشکلات تنفسی،اختلال هورمونی،ناراحتی کبد و ریه،گرفتگی نایژه،اسم،ارتروز،صرع،مشکلات قاعدگی،یائسگی میتواند فردرا تهدیدکند

اگر چاکرای سه   خوب کار نکند امراض ذیل میتواند فردرا تهدیدکند :

ترس از ارتکاب جرم،بی تصمیمی،بی قراری،انگیزش ناگهانی،توهم،بی استدلالی،اضطراب،پرخاشگری،پریشانی فکر،رویایی بودن،عیب جویی،گیجی،شک داشتن به خود،سخت گیری،تفره رفتن،اشتغالات ذهنی،تعصب،مالکیت،نگرانی،نا مطمئن بودن،احساس برتری،خیر اندیشی،سرزنش خود،فقدان حافظه،ناشکیبایی،تمرکز ضعیف،وحشت،وسواس،باریک بینی،افسوس خوردن،ناراحتی پوستی،مشکلات مجاری ادرار،بی خوابی،قند خون،گرفتگی شانه،اگزما،ناراحتی هاضمه میتواند فردرا تهدیدکند.اگر چاکرای چهار خوب کار نکند امراض ذیل میتواند فردرا تهدیدکند :

زهر زدایی،سردرد،ناراحتی قلبی،قشار خون،ارتروز،اسم،رسوب خون،ناراحتی ریه،مشکلات سینوسی و تنفسی،وحشت،غیر منطقی،نوسانات روحی،سطح کلسترول،اشفتگی،دل شکستگی،بی امیدیفعال بودن زیاد میتواند فردرا تهدیدکند.

 

اگر چاکرای پنج خوب کار نکند امراض ذیل میتواند فردرا تهدیدکند :

اندوه،بی امیدی،دل شکستگی،افسردگی،خشم،یاس،اشفتگی،سوختگی،زخم ماهیچه ای،مشکلات گلو،عفونت ویروسی،زخم،بثورات پوستی،فشار خون بالا،نقص ایمنی بدن،عفونت،تب،سرما خوردگی،انفولانزا میتواند فردرا تهدیدکند .


اگر چاکرای  شش  خوب کار نکند امراض ذیل میتواند فردرا تهدیدکند :
بیماری چشم،شنوایی ضعیف،لکنت،سردرد،اعتیاد،خود بینی،توهم عدم رویت رویای صادقه ئآینده نگری میتواند فردرا تهدیدکند.


اگر چاکرای هفت خوب کار نکند امراض ذیل میتواند فردرا تهدیدکند  هیسیتری،توهم،اضطراب،اعتیاد،پریشانی،فقدان ایمان،بیماری چشم،سردرد،شنوایی ضعیف،لکنت،اضافه وزن،زخم عصبی،کابوس های شبانه،هراس میتواند فردرا تهدیدکند